Jaroslav Papoušek se po studiích na AVU živil i jako karikaturista. Jeho práce ilustrovaly různé tehdejší kulturní časopisy i knižní publikace (viz například Kritická ročenka Pro a proti ´61, Čs. spisovatel, Praha 1962, nebo J. Boček: Znáte je z plátna, Mladá fronta, Praha 1959).