Jaroslav Papoušek studoval sochařství v letech 1950 až 1957 na AVU u profesorů Karla Pokorného a Jana Laudy. Sochařině se věnoval především v „předfilmovém“ období, ale i v pozdější době se ke své původní profesi několikrát vrátil.